תביעת אפוטרופוס וחלופות משפטיות

 

תביעת אפוטרופסות מוגשת לבית המשפט במצבים שבהם אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו האישיים, הפיננסיים או הרפואיים, והקרובים שלו  פונים לבית המשפט בבקשה למינותם כאפוטרופוסים עבור אותו אדם. חשוב לציין כי בית המשפט מאשר את המינוי רק לאחר קבלת תסקיר מעובדת סוציאלית שפוגשת את האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ואת המבקשים להתמנות כאפוטרופוסים עבורו.

חשוב להבין שתביעת אפוטרופסות היא תביעה דרקונית ש"גוזלת"  מאדם את החירות לקבל החלטות בצורה עצמאית. ולכן בתי המשפט נדרשים להקפיד ולבחון כל מקרה לגופו כאשר בפניהם מוצבות החלופות המשפטיות הקיימות לתביעת אפוטרופוסות שעליהן ארחיב במאמר זה.

מהן החלופות המשפטיות

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המציע חלופה למינוי אפוטרופוס. מסמך זה מאפשר לכל בגיר לבחור מישהו שיטפל בענייניו אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו. לאדם הנבחר, תהיה הסמכות לקבל החלטות ולנקוט פעולות בשם נותן ייפוי הכוח. היקפו של ייפוי כוח מתמשך יכול להקיף תחומים שונים, כגון שירותי בריאות, עניינים אישיים או רכוש, בהתאם לצרכים ולהעדפות הספציפיות. יתרה מכך, ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול "הנחיות מוקדמות" המתארות הנחיות או קווים מנחים ספציפיים לייפוי הכוח שיפעל לפיו בעתיד. במצבים בהם מתעוררים סכסוכים בין קרובי נטול הכושר, מינוי אפוטרופוס עשוי להתנהל ללא הסכמתם. הדבר עלול להוביל למחלוקות משפטיות בין בני משפחה, ולעיתים, בית המשפט עשוי למנות עורך דין כאפוטרופוס לאדם חסר הכושר. כדי להימנע מתרחישים מסוג זה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מוסמך המתמחה בייפוי כוח מתמשך. עורך דין זה יכול להקל על תהליך הכנת המסמכים ואיסוף החתימה, אשר יוגש לאחר מכן לרשויות המתאימות, כגון לשכת האפוטרופוס הכללי, לביצוע על פי הנחיות הממנה.

מסמך הבעת רצון

חלופה נוספת היא מסמך הבעת רצון המאפשר להורה לקטין, לבן משפחה שהוא אפוטרופוס או מבוגר, לקבוע אפוטרופוס עתידי. בעוד שבית המשפט יבדוק את המסמך בהליך של מינוי אפוטרופוס, ההחלטה הסופית נתונה בבית המשפט. מסמך זה מאפשר להורים לתכנן את הטיפול בילדיהם במקרה בו אינם מסוגלים עוד למלא את חובותיהם, וכן עבור בני משפחה אחרים הפועלים כאפוטרופוסים (למשל, הורה קשיש). על ידי ציון שמו של אפוטרופוס חלופי, מסמך זה מבטיח מעבר חלק של אחריות. הכנת מסמך הבעת רצון מסייעת בשמירה על שגרת הילד ולרוב מונעת סכסוכים משפחתיים בנוגע למינוי אפוטרופוס חלופי. חשוב לציין כי בית המשפט אינו מחויב למנות את האפוטרופוס הנקוב במסמך הבעת הרצון. עם זאת, בית המשפט בדרך כלל מכבד את רצונו של האפוטרופוס הנוכחי אלא אם כן הוא קובע שזה לא לטובת הילד או אם האפוטרופוס המיועד אינו מסוגל או לא רוצה למלא את התפקיד.

תומך בקבלת החלטות

חלופה נוספת לתביעת אפוטרופסות הוא תומך בקבלת החלטות מינוי זה מיועד עבור אוכלוסיה של אנשים הזקוקים לליווי ותמיכה בצמתים מרכזיים בחייהם. בעבר הלא רחוק בתי המשפט הי ממנים עבורם אפוטרופוס שהיה מקבל את ההחלטות עבורם וכך היתה נמנעת מהם היכולת לנהל אורח חיים עצמאי. כיום החלופה משפטית בדמות תומך בקבלת החלוטות מאפשרת להם לנהל את אורח חייהם באופן עצמאי ולקבל עזרה וסיוע בתחומים שבהם היא נדרשת. תומך בקבלת החלטות הוא אדם שמספק תמיכה וסיוע לנתמך בכך שהוא מסייע לו לברר את הצרכים שלו ומהם השאלות שעליו לענות בטרם יוכל לקבל החלטה מהותית שעלולה להשפיע על המשך חייו.

צוואות

פעמים רבות אנשים מבלבלים בין צוואה לייפוי כוח מתמשך לכן חשוב להבין כי ההבדל בין המסמכים הללו, נעוץ גם

צוואה- היא מסמך משפטי שבו אדם קובע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו מהעולם.

ייפוי כוח מתמשך- קובע מי יהיה האדם או האנשים שהוא בוחר בהם לקבל החלטות עבורו עוד בתקופת חייו אך לא יכול לקבל החלטות באופן עצמאי.

צוואה

כאשר אדם בוחר שלא לערוך צוואה בפועל הוא "מקבל על עצמו את חוק הירושה שקובע כי במותו של אדם מחצית מרכושו עוברת לבן הזוג שנותר בחיים ומחצית מתחלקת בין הילדים.

גם בתחום זה המחוקק העניק לנו כלים משפטיים שמאפשרים לבני זוג לערוך צוואה הדדית שתשקף את הכוונות המשותפות שלהם ותעניק למשפחתם ביטחון אישי וכלכלי על כל מקרה שלא יבוא.

סיבה נוספת לעריכת צוואה הדדית היא הרצון של הורים רבים להבטיח כי רכושם ועזבונם יעברו לילדיהם לאחר מותם. לדוגמא במקרה שבו זוג צעיר נישא ומביא לעולם ילדים הם רוכשים דירת מגורים ומשקיעים בה את כל חסכונותיהם. אם חלילה אחד מבני הזוג נפטר בטרם עת בן הזוג שנותר בחיים יהיה "מסונדל" עד להגיעם של הילדים לבגרות שכן המדינה תמנה להם אפוטרופוס שתפקידו הוא לוודא שהפעולות שמבצע בן הזוג שנותר בחיים הן לטובת הקטינים. ככל והוא ייבקש למכור את הדירה תהיה חובה של בית המשפט לאשר את הפעולה.

עם זאת, ניתן להבטיח את הבטחון הכלכלי של הילדים גם על ידי עריכת צוואה הדדית שבה מתנים כי במקרה של פרק ב' תהיה חובה על בן הזוג שנותר בחיים לערוך הסכם ממון וכך להבטיח שהנכסים שנצברו על ידי בני הזוג יועברו לבן הזוג שנותר בחיים ולטובת הילדים.

הסכם ממון

הסכם ממון הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לבני זוג לקבוע מראש או במהלך חייהם המשותפים כיצד יחולק הרכוש המשותף שנצבר במהלך הזוגיות המשותפת.

הסכם ממון יכול בנוסף להגדיר מראש כיצד ינוהל משק הבית המשותף על ידי שיתוף מלא או חלקי ואף במקרים מסוימים להגדיר גם הפרדה רכושית מוחלטת לצורך שמירה והגנה על נכסים שנצברו בפרק א'. 

הסכם ממון נותן מענה לבני זוג בין אם הם נשואים, ידועים בציבור או מנהלים חיים משותפים. הסכם ממון שנערך בצורה נכונה הוא הסכם שצופה את פני העתיד ונותן מענה לשאלות קשות איתן מתמודדים בני זוג ברגעי משבר. עריכת הסכם ממון בתחילת הקשר הזוגי מאפשרת לבני הזוג להסתכל על סוגיות שיכולות להערים קשיים בעתיד דרך משקפיים של אופטימיות, אהבה ורצון משותף. בכך לצמצם את כר המחלוקות בעתיד אם יחליטו להפריד כוחות.

שתפו:

כתבות נוספות

עורך דין ביטוח לאומי ירושלים

הסכמי מכר

עקרונות חשובים למכירה או קנית נכס הסכמי מכר הם לא חתול בשק. קנייה או מכירה של נכס, ובמיוחד דירה יד

קרא עוד »
דילוג לתוכן